Bola del món

Bola del món, de fusta. Principis del Segle XX

Dimensions  34 (amplada) X 58 (altura).